Θέσεις Εργασίας*

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης του ομίλου μας, επιθυμούμε να προσλάβουμε:

(23/11/2023) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος (Πάτρα)

 

Ζητείται Μηχανικός ειδικότητας Χημικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή της Πάτρας. Θα εκτιμηθεί θετικά προηγούμενη εμπειρία σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI στον κλάδο ή σε συναφή ειδικότητα
 • Επιθυμητή εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά έργα η/και ανάλογες μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Γνώση Η/Υ (MS OFFICE) (επιθυμητή πιστοποίηση).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Θα εκτιμηθεί θετικά σχετική προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες ή ερευνητικά έργα στερεών/υγρών/βιομηχανικών αποβλήτων,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακή ικανότητα.
Παρέχονται:
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: panagiotis.alexiadis@alpha-bioenergy.com

 

*Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αποστολής βιογραφικού.

(01/11/2022) Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

 

Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο AEI στον κλάδο ή σε συναφή ειδικότητα
 • Επιθυμητή εξειδίκευση σε περιβαλλοντικά έργα η/και ανάλογες μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Γνώση Η/Υ (MS OFFICE) (επιθυμητή πιστοποίηση).
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Θα εκτιμηθεί θετικά σχετική προηγούμενη εμπειρία σε μελέτες ή ερευνητικά έργα στερεών/υγρών/βιομηχανικών αποβλήτων,
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακή ικανότητα.
Παρέχονται:
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: panagiotis.alexiadis@alpha-bioenergy.com

 

*Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, δηλώνετε πως αποδέχεστε τους όρους αποστολής βιογραφικού.