Αστικά Λύματα

Αποχετευτικά Δίκτυα

Βιομηχανικά Απόβλητα

Λειτουργία ΕΕΛ & Συμβουλευτική

Εξειδικευμένες Εργαστηριακές Δοκιμές & Αναλύσεις

Σχετικά με την Alphabio

Η διεργασία της ενεργού ιλύος απαιτεί την εφαρμογή αερισμού για την ενεργοποίηση αερόβιων βακτηρίων τα οποία τρέφονται με το οργανικό περιεχόμενο των λυμάτων.
Κύριο παραπροϊόν της συμβατικής διεργασίας της ενεργού ιλύος είναι η περίσσεια ιλύς (βιοστερεά). Ενώ η περίσσεια ιλύς συνιστά μόνο το 1 – 2% του όγκου των εισερχόμενων λυμάτων, το κόστος διαχείρισής της αντιστοιχεί σε περίπου 40 – 50% των συνολικών λειτουργικών δαπανών.
Με την εφαρμογή της βιοενίσχυσης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της περίσσειας ιλύος.

Μείωση βιολογικής ιλύος

Μείωση βιολογικής ιλύος

Επενδύουμε σε καινοτόμες τεχνολογίες

Περισσότερα

Επεξεργασία αποβλήτων ελιάς

Επεξεργασία αποβλήτων ελιάς

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις βέλτιστες λύσεις

Περισσότερα

Επεξεργασία υπολείμματος αναερόβιων χωνευτών

Επεξεργασία υπολείμματος αναερόβιων χωνευτών

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας

Περισσότερα

Επεξεργασία στραγγισμάτων

Επεξεργασία στραγγισμάτων

Οι υπηρεσίες μας βασίζονται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας

Περισσότερα

Απόσμηση αποχετευτικών δικτύων

Απόσμηση αποχετευτικών δικτύων

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες της αγοράς

Περισσότερα

Απόβλητα ζυθοποιίας

Απόβλητα ζυθοποιίας

Εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους

Περισσότερα

Εξυγίανση λιμνών

Εξυγίανση λιμνών

Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης

Περισσότερα

Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος

Απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος

Είμαστε αφοσιωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας

Περισσότερα