Ιούνιος 2022

Η Alphabio συμμετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (13ο ΠΕΣΧΜ) που πραγματοποιήθηκε 2-4 Ιουνίου 2022 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζοντας αποτελέσματα των R&D δραστηριοτήτων της. Το 13ο ΠΕΣΧΜ επικεντρώθηκε στην προβολή των διεπιστημονικών περιοχών της Χημικής Μηχανικής, όπως και των...