Κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής

Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής επεξεργάζεται υγρά απόβλητα από τις τοπικές βιομηχανίες (γαλακτοκομεία, ζυθοποιεία, βιομηχανίες χαρτιού κ.λπ.).

Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων στη Bιομηχανική Περιοχή Πατρών

Η εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας  δέχεται λύματα από τοπικές βιομηχανίες, με μία μέση παροχή 3.500 – 4.000 m3/d.