Εφαρμογή βιοενίσχυσης για τον έλεγχο δυσοσμίας και διάβρωσης του αποχετευτικού δικτύου του Ρεθύμνου

Η εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης για τον έλεγχο δυσοσμίας και διάβρωσης τμήματος του δικτύου αποχέτευσης της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου πραγματοποιείται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου από το 2019. Το συγκεκριμένο αποχετευτικό δίκτυο μεταφέρει, κατά τους θερινούς μήνες με έντονη τουριστική κίνηση, συνολικά, μία μέση παροχή λυμάτων που ανέρχεται, περίπου στα 3.000-3.500 m3/d. Η μέθοδος βασίζεται στη συνεχή και ελεγχόμενη προσθήκη, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου, μιας καλλιέργειας μικροοργανισμών και ενός μίγματος θρεπτικών υλικών με σκοπό αφ’ ενός το υπάρχον υδρόθειο στο σηπτικό λύμα, το οποίο ευθύνεται κατ’ εξοχήν για τα προβλήματα δυσοσμίας, να οξειδωθεί μικροβιακά, αφ’ ετέρου να παρεμποδιστεί η περαιτέρω παραγωγή υδροθείου ή άλλων δύσοσμων αερίων. Η μέθοδος, δηλαδή, δρα προληπτικά στην ανάπτυξη δυσοσμίας στο αποχετευτικό δίκτυο. Μετά την εφαρμογή της μεθόδου διαπιστώθηκε δραματική μείωση των συγκεντρώσεων υδροθείου σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου, όπου πραγματοποιούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις σε διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο, με τιμές που δεν ξεπερνούν το 1 mg/L. Επιπλέον, η Alphabio έλαβε άκρως θετικές γνωματεύσεις, για την επιτυχία της εφαρμοζόμενης μεθόδου απόσμησης, τόσο από το τεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. λόγω απουσίας οχλήσεων για παράπονα που οφείλονται σε δυσοσμία, όσο και από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/καταστημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή.