Απόβλητα από τη βιομηχανία γάλακτος

Εφαρμογή βιοενίσχυσης σε απόβλητα βιομηχανίας γάλακτος

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα, συλλέγοντας το μεγαλύτερο μέρος του φρέσκου γάλακτος που παράγεται στην περιοχή από σχεδόν 1000 αγροκτήματα, σε καθημερινή βάση.