ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. – Η μεγαλύτερη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γαλακτοκομικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα, συλλέγοντας το μεγαλύτερο μέρος του φρέσκου γάλακτος που παράγεται στην περιοχή από σχεδόν 1000 αγροκτήματα, σε καθημερινή βάση. Η εταιρία παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως: φρέσκο παστεριωμένο γάλα, γάλα υψηλής παστερίωσης, γιαούρτι, τυριά, επιδόρπια και ριζόγαλο, ζελέ, κρέμες και τα προϊόντα παραδίδονται καθημερινά σε περίπου 26.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε 36 διαφορετικές χώρες. Όλα τα λύματα από την παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου καταλήγουν στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας 60.000 ισοδύναμων κατοίκων, η οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.  Κύριες προκλήσεις προς αντιμετώπιση αποτέλεσαν, το υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης της ιλύος, η συσσώρευση λίπους σε διάφορα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων και η βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης. Μετά την εφαρμογή της βιοενίσχυσης, η παραγωγή περίσσειας ιλύος μειώθηκε δραστικά, τα φαινόμενα συσσώρευσης λίπους μετριάστηκαν και όλες οι παράμετροι εκροής παραμένουν συνεχώς εντός των νομοθετικών ορίων.