Επεξεργασία υπολείμματος αναερόβιων χωνευτών

Επεξεργασία υπολείμματος αναερόβιων χωνευτών (Pamukova, Τουρκία)

Σε μία εφαρμογή-πρόκληση για την εταιρεία μας, η εταιρεία BIOSUN στην Pamukova της Τουρκίας, σε μία μονάδα που επεξεργάζεται λασπώδη απόβλητα χώνευσης από αναερόβιους αντιδραστήρες παραγωγής βιοαερίου, ζήτησε την εφαρμογή της βιοενίσχυσης προκειμένου να συμμορφωθεί με τα πρότυπα ποιότητας του δημοτικού δικτύου αποχέτευσης.