Βιολογική προεπεξεργασία διασταλαγμάτων

Βιολογική προεπεξεργασία διασταλαγμάτων – ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Στις αρχές του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία ενός νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ο οποίος δέχεται τα απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (πληθυσμού περίπου 1.300.000 κατοίκων) και παράγει περίπου 200 m3 στραγγίσματος ημερησίως με πολύ υψηλό οργανικό φορτίο και αλατότητα.