Επεξεργασία αποβλήτων ελιάς

Μονάδα επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς στην περιοχή της Ορμύλιας στη Χαλκιδική

Η ελαιοκαλλιέργεια στην Χαλκιδική καλύπτει μία έκταση 310.000 στρ. με 5 εκατ. δένδρα και 19.000 παραγωγούς. Πρόκειται για το 1/3 της καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού. Στην περιοχή της Ορμύλιας Χαλκιδικής (Σιθωνία) περίπου 1.000 οικογένειες καλλιεργούν 32.000 στρέμματα.