Εξυγίανση Λιμνών

Περιβαλλοντική αποκατάσταση της λίμνης της Θέρμης – Θεσσαλονίκη

Τον Μάρτιο του 2018, ξεκίνησε η αποκατάσταση της λίμνης της Θέρμης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Alphabio ανέλαβε τη παροχή και δοσολογία του προϊόντος BIO-M καθώς και τον έλεγχο της προόδου της αποκατάστασης της λίμνης.