Αποκατάσταση της λίμνης της Θέρμης

Τον Μάρτιο του 2018, ξεκίνησε η αποκατάσταση της λίμνης της Θέρμης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Alphabio ανέλαβε τη παροχή και δοσολογία του προϊόντος BIO-M καθώς και τον έλεγχο της προόδου της αποκατάστασης της λίμνης. Οι κύριοι στόχοι της εφαρμογής ήταν η μείωση του ρυπαντικού φορτίου, η βελτίωση της διαύγειας του νερού και η μείωση της θολότητας. Οι τιμές COD, BOD, TSS και θολότητας μειώθηκαν κατά 53, 89, 68 και 65% αντίστοιχα. Η συνολική βελτίωση της διαύγειας ήταν, επίσης, εμφανής.