Εφαρμογή βιοενίσχυσης στην Αθηναϊική ζυθοποιϊα Πάτρας

Κατηγορία
Απόβλητα ζυθοποϊιας
  • 80% μείωση ιλύος
  • 25% αύξηση δυναμικότητας
  • 40% μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

 

Η Αθηναϊική ζυθοποιϊα Πάτρας έχει δυναμικότητα 35.000 P.E. Το εργοστάσιο έχει μια ιδιαιτερότητα, λόγω της φύσης του προϊόντος, ότι τα υδραυλικά φορτία αλλάζουν δραστικά για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, εξαναγκάζοντας τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων να επεξεργάζεται φορτία υψηλού και χαμηλού φορτίου με αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό του σύστηματος. Η προσθήκη των συγκεκριμένων μικροβιακών στελεχών βοήθησε την εγκατάσταση να κάνει ομαλότερες μεταβάσεις από χαμηλά σε υψηλά φορτία, έχοντας τη δυνατότητα να επεξεργάζεται έως και 25% περισσότερα απόβλητα.

Επίσης, στο παρελθόν, το εργοστάσιο παρήγαγε κατά μέσο όρο 2.700 τόνους αφυδατωμένης ιλύος ετησίως, πριν από την εφαρμογή της βιο-ενίσχυσης, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο κόστος απόρριψης να προκύπτει . Η βιοενίσχυση εφαρμόστηκε τον Μάιο του 2015 και η παραγόμενη λάσπη μειώθηκε έως και 80%. Επιπλέον, η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί έως και 40%. Η κατανάλωση ηλεκτρολυτών ελαχιστοποιήθηκε επίσης λόγω της μείωσης της αφυδατωμένης λάσπης.