Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Ζακύνθου κατασκευάστηκε για την επεξεργασία λυμάτων με φορτίο που αντιστοιχεί σε 50.000 Ισοδύναμους Κατοίκους. Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και της συνακόλουθης εποχιακής αύξησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και τη σημαντική αύξηση του υδραυλικού φορτίου λόγω των ομβρίων υδάτων που καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης κατά τους χειμερινούς μήνες,  η σταθερή λειτουργία της εγκατάστασης συχνά καθίσταται δυσχερής. Η εφαρμογή της μεθόδου της βιοενίσχυσης στις  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου, αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην μείωση της παραγόμενης τελικώς αφυδατωμένης ιλύος, αλλά και   στη συνολική διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) της πλεονάζουσας παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος. Επιπλέον οφέλη από την εφαρμογή της μεθόδου είναι η βελτιωμένη απόδοση της εγκατάστασης στις μεταβολές του εισερχόμενου ρυπαντικού και υδραυλικού φορτίου και η μείωση των οσμών στα έργα υποδοχής των βοθρολυμάτων.