Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς

Τον Οκτώβριο του 2014, η ΔΕΥΑ Καστοριάς και η Alphabio συμφώνησαν στην εφαρμογή της βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης. H εγκατάσταση έχει μέση παροχή εισροής 8.000 m3/d, η οποία αυξάνεται λόγω έντονων εποχιακών βροχοπτώσεων ακόμα και σε 12.000-15.000 m3/d. Με την καθημερινή χρήση του προϊόντος BIO-M και την αλλαγή ορισμένων βασικών παραμέτρων λειτουργίας, η μονάδα πέτυχε εξαιρετικά χαμηλές τιμές εκροής για TN, TP, BOD, COD και TSS και επιπλέον σημαντική μείωση της περίσσειας ιλύος. Επιπλέον, η εγκατάσταση λαμβάνει περιστασιακά ιδιαίτερα επιβαρυμένα λύματα που προέρχονται από βυρσοδεψεία, τα οποία είναι πλέον σε θέση να υποστούν επεξεργασία χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εκροής της εγκατάστασης.