Εφαρμογή βιοενίσχυσης στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Λαγκαδά συνεργάστηκε με την Alphabio προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση του δικτύου αποχέτευσης αναφορικά με την εκπομπή οσμών και τα επεισόδια εμφράξεων. Η εταιρεία εφάρμοσε ένα εξειδικευμένο μικροβιακό στέλεχος με την προσθήκη ορισμένων θρεπτικών ουσιών για να αντιμετωπίσει τις οσμές που δημιουργούνται στο δίκτυο αποχέτευσης. Σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, όλες οι οσμές εξαφανίστηκαν, ενώ τα λίπη και έλαια που απορρίπτονται από τα νοικοκυριά και δημιουργούν προβλήματα εμφράξεων στους αγωγούς μειώθηκαν σημαντικά.