Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου – Κρήτη

Η εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην ΕΕΛ της πόλης του Ηρακλείου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015. Η ΕΕΛ του Ηρακλείου, λαμβάνει λύματα από τον Δήμο Ηρακλείου, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης (περίπου 180.000 κάτοικοι) με αποτέλεσμα την ετήσια παραγωγή περίσσειας ιλύος της τάξης των 12.000-14.000 τόνων. Εφαρμόζοντας την τεχνολογία της βιοενίσχυσης, η μονάδα κατάφερε να μειώσει σημαντικά τον ετήσιο όγκο παραγωγής ιλύος, διατηρώντας καλή την ποιότητα εκροής. Επιπλέον, επιτεύχθηκε σχεδόν πλήρης εξάλειψη των οσμών κατά την διάρκεια της εφαρμογής της μεθόδου, αλλά και η ημερήσια παραγωγή κατ’ ελάχιστον 1000 m3 βιοαερίου μετά από αναερόβια χώνευση της πλεονάζουσας ιλύος.