ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Detmold – Γερμανία

Η ΕΕΛ του Detmold με μέση παροχή εισροής λυμάτων στο πλαίσιο 20.000 – 25.000 m3/d ήρθε σε επαφή με την Alphabio, με στόχο τη μείωση της περίσσειας λάσπης που παράγεται στην εγκατάσταση.

Eγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας

Τον Ιανουάριο του 2014, η Alphabio και η ΔΕΥΑ Πάτρας ξεκίνησαν τη συνεργασία τους για τη μείωση της παραγόμενης λάσπης στην ΕΕΛ της πόλης. Ο Δήμος έψαχνε έναν τρόπο ελαχιστοποίησης της λάσπης που παράγεται στις εγκαταστάσεις λόγω του υψηλού κόστους διάθεσης.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΗρακλείουΚρήτη

Η εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην ΕΕΛ της πόλης του Ηρακλείου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2015. Η ΕΕΛ του Ηρακλείου, λαμβάνει λύματα από τον Δήμο Ηρακλείου, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης (περίπου 180.000 κάτοικοι) με αποτέλεσμα την ετήσια παραγωγή περίσσειας ιλύος της τάξης των 12.000-14.000 τόνων.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Κέρκυρας

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Alphabio ξεκίνησε μια πιλοτική εφαρμογή βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Κέρκυρας, καθώς ο δήμος αναζητούσε έναν τρόπο μείωσης της παραγόμενης ιλύος από τις εγκαταστάσεις της, λόγω του υψηλού κόστους διάθεσής της.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  στην Καστοριά

Τον Οκτώβριο του 2014, η ΔΕΥΑ Καστοριάς και η Alphabio συμφώνησαν στην εφαρμογή της βιοενίσχυσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης.

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ζακύνθου

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Ζακύνθου κατασκευάστηκε για την επεξεργασία λυμάτων με φορτίο που αντιστοιχεί σε 50.000 Ισοδύναμους Κατοίκους.

Eγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Προποντίδας – Χαλκιδική

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας είναι ένας από τους πέντε (5) Δήμους του Νομού Χαλκιδικής. Οι εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Νέας Προποντίδας αποτελούνται από την ΕΕΛ Ν. Καλλικράτειας, ΕΕΛ Διονυσίου – Φλογητών, ΕΕΛ Ν. Μουδανιών και την ΕΕΛ Ν. Ποτίδαιας.